نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

اخبار فرهنگی
آرشیو
شهادت با زبان روزه

شهادت با زبان روزه

نوید شاهد - در حالی‌ که تازه از عملیات پاک‌سازی منطقه سرو بازگشته بود، مجدداً ستون نظامی تحت فرماندهی...