نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

اخبار فرهنگی
آرشیو

سعادت من در شهادت است

شهید «ستار جوانبخت» در وصیتنامه ی خود اینگونه سخن گفته است: اكنون كه به جبهه مي روم تا شهادت را استقبال...