نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

موضوع احقاق حقوق ملت ایران و ایثارگران از طریق مراجع بین‌المللی پیگیری شود

موضوع احقاق حقوق ملت ایران و ایثارگران از طریق مراجع بین‌المللی پیگیری شود

نوید شاهد - معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: بنیاد باید به منظور احقاق حقوق ملت ایران و ایثارگران در حوزه حقوق بین‌الملل هم فعال شود و مستندسازی‌های لازم برای ارائه به مراجع بین‌المللی انجام شود.
تشکل‌ها و نخبگان شاهد و ایثارگر ناظری قوی بر مسائل مربوط به ایثارگران باشند

تشکل‌ها و نخبگان شاهد و ایثارگر ناظری قوی بر مسائل مربوط به ایثارگران باشند

نویدشاهد-معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران تأکید کرد: از تشکل‌ها و نخبگان شاهد و ایثارگر می‌خواهیم به‌عنوان ناظری قوی موضوعات و فعالیت‌های بنیاد و موارد مربوط به جامعه ایثارگری را تحت‌نظر داشته باشند و مسائل و نظرات خود را به بنیاد شهید و امور ایثارگران منعکس کنند و در واقع چشم ناظر بنیاد باشند.