نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

«خورشید زابل» برگزیدگانش را شناخت

«خورشید زابل» برگزیدگانش را شناخت

مسابقه کتابخوانی «خورشید زابل» که به کوشش دفتر حمایت و نظارت بر تولید آثار فرهنگی و هنری بنیاد شهید و امور ایثارگران با محوریت کتابی به همین نام برگزار شده بود، برگزدیگانش را معرفی کرد.