نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

نظرسنجی

گروه رسانه‌ای «نوید شاهد» می‌کوشد با برگزاری طرح‌های نظرسنجی متعدد، رضایتمندی جامعه هدف «بنیاد شهید و امور ایثارگران» را تحقق ببخشد.
نهضت جنگل در آیینه پژوهشهای منتشره

نهضت جنگل در آیینه پژوهشهای منتشره

نهضت جنگل در روزگار خود و در آن برهه حساس و از جنگ جهانی اول به این سو مهم ترین, والاترین و ژرف ترین تلاشی بود که برای بازیابی مشروطه پیشرفت و رهایی کشور از زیر سلطه بیگانگان شکل گرفت.