عملیات والفجر ۲، در ساعت ۱ بامداد روز بیست و نهم تیر سال 62 با رمز یا الله در منطقه پیرانشهر آذربایجان غربی در حد فاصل بین ارتفاعات قمطره و تمرچین صورت گرفت.نوید شاهد آذربایجان غربی: پس از عملیات والفجر مقدماتى، بار دیگر شرایط جنگ به نحوى مطرح شد که به نظر مى رسید با افزایش توانایى هاى نظامى دشمن، بدون تغییرات اساسى در شیوه نبرد، ادامه جنگ مشکل خواهد بود. از این رو، تا رسیدن به آن نقطه لازم بود روند عملیات ها ادامه یافته تا از رکود جبهه به مدت زیاد جلوگیرى شود.
بدین ترتیب، پس از بحث و بررسى مناطق مختلف مقرر شد، عملیات هاى والفجر ،۲ ، ۳ و ۴ انجام شود. مهم ترین مسأله اى که در این عملیات ها مورد نظر بود، به کارگیرى نیروى اندک، دادن تلفات کم و جلوگیرى از وارد شدن ضربه اساسى به توان یگان ها و تضمین موفقیت عملیات بود.
عملیات والفجر ۲، در ساعت ۱ بامداد روز بیست و نهم تیر سال 62  با رمز یا الله در منطقه پیرانشهر در حد فاصل بین ارتفاعات قمطره و تمرچین، با اهداف زیر تدارک دیده شد: 
۱-انهدام نیروى دشمن و گرفتن اسیر
۲-تجزیه نیروى دشمن
۳-تصرف ارتفاعات سرکوب منطقه
۴- تصرف پادگان حاج عمران و تسط بر شهر چومان مصطفى
برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
مطالب برگزیده استان ها
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده