نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

برای انجام تکالیف شرعی خود، مصمم بود

برای انجام تکالیف شرعی خود، مصمم بود

او در نبردهای خيابانی داخل شهر مهاباد، رشادتهای بي‌نظيري را از خود نشان داد و مصمم‌ مي‌كوشيد كه تكاليف شرعی خود را انجام بدهد. آنچه که خواندید قسمتی از زندگی‌نامه شهید «محمد تيموری اقدم» بود که تقدیم شما مخاطبان عزیز می‌شود.
برای کسب روزی حلال پیش قدم می‌شد

برای کسب روزی حلال پیش قدم می‌شد

«با دوستان خود، خوش برخورد بود و با دوستان مذهبي و اسلامي معاشرت مي كرد. هميشه دوستان و آشنايان خود را به راه راست و تأمين معاش حلال راهنمايي مي كرد.» آنچه خواندید قسمتی از زندگینامه شهيد «محمد طاهروند» بود که نوید شاهد آذربایجان غربی شما مخاطبان عزیز را برای مطالعه زندگینامه این شهید والامقام دعوت می کند.
ترسی از حضور ضدانقلابیون به دل راه نداد

ترسی از حضور ضدانقلابیون به دل راه نداد

«شهيد گرانقدر لحظه اي آرام و قرار نداشت و هرگز ترسي از ضدانقلاب را به دل خود راه نداد.» آنچه خواندید قسمتی از زندگینامه شهید «انور قهرماني» بود که نوید شاهد آذربایجان غربی، شما مخاطبان عزیز را برای مطالعه زندگینامه این شهید گرانقدر دعوت می کند.
اخلاق و رفتار بسیار پسندیده ای داشت

اخلاق و رفتار بسیار پسندیده ای داشت

 شهید انساني مؤمن و مذهبي و از اخلاق خوب و پسنديده برخوردار بود و همرزمان و دوستانش از وی به نیکی یاد می کردند. متنی که خواندید قسمتی از زندگینامه شهید «خالد ابراهيمي» بود که نوید شاهد آذربایجان غربی شمارا برای مطالعه زندگی این شهید والامقام دعوت می کند.
روزهای عملیات، روزهای نزدیکی به خالق است

روزهای عملیات، روزهای نزدیکی به خالق است

«پاكسازی محور خيلي طول كشيد. در حدود 45 روز بود كه در آن منطقه حضور داشتند و نيروها زبان به شكوه گشودند كه چرا به ما مرخصي نمي‌دهند. شهيد پسنديده به نيروها مي گفت كه قدر اين روزها را بدانيد. در روزهاي عمليات انسان به خدا نزديك مي شود.» متنی که خواندید قسمتی از زندگینامه شهید «پسندیده» بود که در ادامه متن کامل تقدیم حضورتان می گردد.
سربازی  که جان بر سر عقيده پاك خود نهاد

سربازی که جان بر سر عقيده پاك خود نهاد

«شهيد حسين موحد» تنها آرزويش رسيدن به خدمت معبود خويش و آبياري كردن درخت انقلاب بود، با شروع جنگ تحميلي عراق عليه ايران همراه با برادر و لبیک به ندای رهبرش راهي جبهه های حق علیه باطل شد، بر سر اين عقيده پاك خود، جان باخت و همانند شمعي جانش را در راه آرمان و ايده خويش گذاشت.