نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

برچسب ها - اصابت گلوله
برچسب: اصابت گلوله
بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید پیکر او در...
کد خبر: ۴۶۶۰۶۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۳


خاطراتی از فرماندهان شهید استان زنجان(4)
۱۳۶۶ ‏ در سردشت توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت... گلوله به سر شهید شد مزار او در زادگاهش واقع...
کد خبر: ۴۶۶۰۶۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۳


با گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت گلوله به شهادت...
کد خبر: ۴۶۶۰۶۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۳


روستای کانی شریف کرمانشاه با اصابت گلوله نیروهای خودی به...
کد خبر: ۴۶۶۰۵۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۳


ضدانقلاب بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید مزار او...
کد خبر: ۴۶۶۰۵۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۳


مورد اصابت گلوله قرار گرفت و به درجه رفیع جانبازی...
گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت گلوله مجروح شد و...
کد خبر: ۴۶۶۰۴۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۳


گلوله های این خائنین به وطن به دیار حق شتافت...
گرو ههای ضدانقلاب بر اثر اصابت گلوله به پا شهید...
کد خبر: ۴۶۶۰۴۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۳


او هنگام درگیری با اصابت گلوله به شکم گلو و...
دمکرات و کومله بر اثر اصابت گلوله به شکم گلو...
کد خبر: ۴۶۶۰۳۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۳


اثر اصابت گلوله به شهادت رسید در ادامه تصاویری از...
دمکرات و کومله بر اثر اصابت گلوله به شکم گلو...
کد خبر: ۴۶۶۰۳۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۳


در قلاویزان توسط نیروهای عراقی با اصابت گلوله به شهادت...
کد خبر: ۴۶۶۰۲۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۳


عراق بر اثر اصابت گلوله به سر به شهادت رسید...
کد خبر: ۴۶۶۰۱۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۲


بر اثر اصابت گلوله به سینه شهید ش د مزار...
کد خبر: ۴۶۵۹۷۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۲


امروز در خوسف
اصابت گلوله توپ به درجه رفیع شهادت نائل آمد پیکر...
کد خبر: ۴۶۵۹۴۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۱


اصابت گلوله به شهادت رسید آرامگاه او در زادگاهش قرار...
کد خبر: ۴۶۵۹۴۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۱


دمکرات بر اثر اصابت گلوله به شکم شربت شهادتش را...
کد خبر: ۴۶۵۹۴۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۱


بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید مزار او در...
کد خبر: ۴۶۵۹۲۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۱


توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت گلوله آر پی جی...
کد خبر: ۴۶۵۹۱۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۱


عراقی بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید پیکر وی...
کد خبر: ۴۶۵۸۸۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۱


وصیت نامه شهید «جهانگیر ابراهیمی شاه قلی»:
درگیری با اشرار بر اثر اصابت گلوله شهید شد بخش...
کد خبر: ۴۶۵۸۷۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۱


گروه های ضد انقلاب بر اثر اصابت گلوله به شهادت...
کد خبر: ۴۶۵۸۶۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۰