نوید شاهد| پایگاه فرهنگ شهادت

فرهنگی و هنری
کتابخانه تخصصی ایثار و شهادت آذربایجان غربی
کتابخانه تخصصی ایثار و شهادت آذربایجان غربی، شامل 3000 جلد کتاب، بت موضوعات خاطرات، وصایا، زندگینامه، شعر و داستانی و ادبیات شهدا، جانبازان، آزادگان و ایثارگران آماده به خدمت برای عموم می باشد.
آرشیو

با قامت بلند و بيان رسايش لرزه بر هر باطلي می انداخت؛ سردار شهید بابا ساعی

از آنجائي كه وي داراي ويژگي هاي بسياري بود، لكن مسؤوليت هاي مختلفي را مسؤولين بر او محول مي کردند و او بعد از آزادي مرز سرو و حومه آن، فرماندهي آن ناحيه را بر عهده گرفت و در اين مقطع به خوبي درخشيد و سپس به مدت كوتاهي معاونت عمليات و سپس مسؤوليت پايگاه را عهده دار شد.