نوید شاهد | پایگاه فرهنگ شهادت

آرشیو کامل
فرهنگی و هنری
نامه شهید امامعلي يوسف زاده (2)
پيرو خط امام و ولايت فقيه و نظام جمهوري اسلامي بود و با لبيك گويي به نداي رهبر انقلاب، سرانجام بعد از22 ماه خدمت در دوازدهم خرداد ماه سال 1366 در جبهه حاج عمران به درجه رفیع شهادت نایل گردید.
آرشیو

ادامه دهنده راه شهداء باشید

پیامی به ملت شهيد پرور ايران مي رسانم و آن اینكه هميشه پشتيبان رهبر كبير انقلاب اسلامي و ادامه دهنده راه شهداء باشید و نگذارید منافقين دست به توطئه بزنند.
خون می دهیم تا انقلاب ماند

خون می دهیم تا انقلاب ماند

ناراحت نباشيد چون ما خودمان قبول كرديم كه وقتي كه انقلاب كرديم چنين خون هائي بدهیم تا اين انقلاب بماند، تا به ظهور حضرت مهدي(عج) وصل شود.
خدایا شهادت را نصیبم کن

خدایا شهادت را نصیبم کن

بارالها ما را از توصيه كنندگان به حق و توصيه كنندگان به صبر قرار بده. بارالها ما را مرگی عطا كن كه در آن خوارى و ذلت نباشد.

سردار خستگی ناپذیر؛ فرمانده شهید مهدی امینی

از بدو ورود به سپاه اروميه، با تمام وجود و با اراده اي استوار و خستگي ناپذير جهاد براي سركوبي و قلع و قمع گروهكهای ملحد را كه به نوك پيكان حمله استكبار عليه انقلاب تبديل شده بودند.
دفاع از کیان اسلامی و انقلاب

دفاع از کیان اسلامی و انقلاب

دفاع از كيان اسلامي و كشور اسلامي ایران را سرلوحه زندگي خود قرار داده بود و دشمن سرسخت ضدانقلاب و صداميان متجاوز به میهن اسلامی بود.