نوید شاهد | پایگاه فرهنگ شهادت

آرشیو کامل
فرهنگی و هنری
به محراب شهادت غرق اندر خاك و خون / دشت خوزستان به پيكار شما شد لاله گون
پاسدار رشید اسلام بود که در بسياري از عمليات رزمي بر عليه گروهکهای ضدانقلاب نقش بزرگي ايفا نمود و در نهایت در يكي از اين مأموريت ها بیست و نهم مرداد سال 60 در حين مأموريت در اثر تصادف در جاده اروميه - نقده به لقاءا... پيوست.
آرشیو

در راه خدا پيشقدم باشيد

اميدوارم خدا براى شما بينش عميق دهد تا در راه خدا پيشقدم باشيد. جبهه دانشگاه انسان سازى است كه واقعا انسان را به خدا نزديك تر مى سازد و انسان را به عالم غيب پي مي برد.

شهیدی که اذان می گفت

بعد از شهادت ايشان يك روز كه در حياط منزلمان نشسته بودم از مسجد محل صدايي را شنيدم كه خيلي آشنا بود. بله، ‌مثل صداي پدرم بود كه اذان مي گفتند. هر روز موقع اذان مي رفتم و اين صداي آشنا را گوش مي دادم.
سردار شهيد مجيد رحيمي به روایت یک همسنگر

سردار شهيد مجيد رحيمي به روایت یک همسنگر

يكي از رزمندگان خستگي ناپذير دشتها و كوههاي سر به فلك كشيده كردستان كه شب و روز، آرامش و آسايش خود را جهت آزادسازي و پاكسازي منطقه از وجود عناصر پليد ضدانقلاب به همت مي گماشت.
خدا را از یاد نبرید

خدا را از یاد نبرید

هميشه به من و فرزندانش يادآور مي شد كه هرگز خدا را از ياد نبريم و در هر لحظه و در هر شرايطي به ياد او باشيم و نماز را با یاد خدا بخوانیم.
نگاهی کوتاه به زندگی شهيد «عليرضا مرندي»

نگاهی کوتاه به زندگی شهيد «عليرضا مرندي»

دربیست و هفتم مردادماه سال 1366 قبل از اينكه تشكيل خانواده دهد و فرزندان رشيد و فداكاري چون خود به جا بگذارد، توسط عوامل داخلي گروهک ضدانقلاب در پایگاه میر آباد در محور مهاباد- سردشت شربت شهادت نوشيد.