نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

کرامات شهدا / تمنای شهید

کرامات شهدا / تمنای شهید

نوید شاهد - خاطره ای از اسدالله مکی نژاد در موردی شهیدی که خانم بود و در خواب ایشان آمد و گفتند برای اینکه مادرم که بر سر قبر من می آیند از نبودن سنگ قبر من ناراحت نشود، سنگ قبر مرا هم تهیه کنید.
کرامات شهدا - بازگشت از دیدار

کرامات شهدا - بازگشت از دیدار

نوید شاهد - خاطره ای از محمود رفیعی در مورد شهیدی که چند روزی به خواب دوست شهیدش آمد و ابتدا خبر شهادتش را می دهد ولی دو روز بعد دوباره آمد به خوابش و گفت فعلا دست و پاهایت را می پذیریم و آن دوست بعدا از ناحیه دست و پا مجروح شد.
عاشق شهادت بود

عاشق شهادت بود

نوید شاهد - سفارش به امر معروف و نهي از منكر می کرد، او را از دوران كودكي مي شناختم او بسيار مؤدب و مؤمن بود در بيشتر كارها ما را امر به معروف و نهي از منكر ميكرد زماني كه با يكديگر به جبهه اعزام مي شديم بيشترين مسئوليت را در جبهه به او مي دادند به خاطر شناختي كه سپاه و مردم از او داشتند و بدليل امانت دار بودن او.
کرامات شهدا / شهید گمنام

کرامات شهدا / شهید گمنام

نوید شاهد - خاطره ای از اسدالله مکی نژاد در مورد شهیدی که آدرس مزار خود را در خواب به مادرش می دهد تا پیدایش کند.
کرامات شهدا / رویای شهادت

کرامات شهدا / رویای شهادت

نوید شاهد - خاطره ای از دکتر سید محسن دوازده امامی در مورد شهید سید حسین دوازده امامی که در خواب سیدی نورانی می بیند که خبر شهادت او را می دهد.
دست نوشته همزرم شهید به خواهرش

دست نوشته همزرم شهید به خواهرش

نوید شاهد - سلام عرض می کنم از ظریف ترین لایه های وجودی قلب و روحم به شما خانم مهربان و تسلیت عرض می کنم و از خداوند متعال برای شما صبر خواهانم.