نوید شاهد | پایگاه فرهنگ شهادت

چهره‌ات را به ما نشان دادی / بعد از آن جلوه‌سازی آل سعود

چهره‌ات را به ما نشان دادی / بعد از آن جلوه‌سازی آل سعود

تا کجا یکه‌تازی آل سعود؟! / تا به کی حقه‌بازی آل سعود؟! / مثل کبکی که کرده سر در برف / می‌کنی حیله‌سازی آل سعود
منتظر باشید بتها یک نفر خواهد رسید...

منتظر باشید بتها یک نفر خواهد رسید...

منتظر باشید بت‌ها یک نفر خواهد رسید/از تبار بت‌شکن‌ها با تبر خواهد رسید/زیر پای کینه‌ی آل ستم له می‌شوند/پاسبان لاله‌های خون‌جگر خواهد رسید
مجموعه اشعار برگزیده شعر منا؛شرط ظهور حضرتت، تنها همین است...

مجموعه اشعار برگزیده شعر منا؛شرط ظهور حضرتت، تنها همین است...

ای صبح صادق! بر رُخ آیینه چین است/در کوچه‌های نور، ظلمت در کمین است/از حیله‌ی رمّال‌ها دنیا سیاه است/از فتنه‌ی دجّال‌ها، قرآن غمین است
مجموعه اشعار برگزیده شعر منا؛ ««انی مهاجر» سخن آخر تو بود »

مجموعه اشعار برگزیده شعر منا؛ ««انی مهاجر» سخن آخر تو بود »

در ده‌هزار حنجره لحن صدا یکی است /نفرین به بت‌پرستی مردم! خدا یکی است / «انی مهاجر» سخن آخر تو بود / مقصد اگر خداست فنا و بقا یکی است
ما همه ریزه‌خور سفره اطعام توایم

ما همه ریزه‌خور سفره اطعام توایم

محمدحسن جمشیدی از شاعران جوان کشور غزلی با مطلع «کاسه‌ای شیر چه با خون جگر خواهد کرد/ شیر بر سم چه کسی گفته اثر خواهد کرد؟» سروده است.