نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

«بررسی و تبیین تاثیر مساجد بر شهادت طلبی، ایثارگری و گرایش به ارزش های اسلامی»

«بررسی و تبیین تاثیر مساجد بر شهادت طلبی، ایثارگری و گرایش به ارزش های اسلامی»

«بررسی و تبیین تاثیر مساجد بر شهادت طلبی، ایثارگری و گرایش به ارزش های اسلامی»، طرحی پژوهشی است که توسط «نورعلی عباسپور» انجام شده است.
«مقایسه ویژگی های شخصی فرزندان شاهد و غیرشاهد دبیرستان دخترانه»

«مقایسه ویژگی های شخصی فرزندان شاهد و غیرشاهد دبیرستان دخترانه»

«مقایسه ویژگی های شخصی فرزندان شاهد» عنوان پایان نامه است که توسط «اکرم کاظمی» نوشته شده است.
یافته های آسیب شناسی در مجروحین و شهدای بمباران های شیمیایی»

یافته های آسیب شناسی در مجروحین و شهدای بمباران های شیمیایی»

«یافته های آسیب شناسی در مجروحین و شهدای بمباران های شیمیایی» عنوان پایان نامه است که توسط «زهرا صدیقی گیلانی» نوشته شده است.
اثرات اقتصادی جنگ بر روی خانواده های جنگ زده ساختمان هجرت

اثرات اقتصادی جنگ بر روی خانواده های جنگ زده ساختمان هجرت

اثرات اقتصادی جنگ بر روی خانواده های جنگ زده ساختمان هجرت عنوان پایان نامه ای است که به مشکلات اقتصادی خانواده های جنگ زده ساختمان هجرت پرداخته است.
«بررسی میزان اهمیت نسبی معیارهای سنجش و گزینش طرح های توسعه بنیاد جانبازان»

«بررسی میزان اهمیت نسبی معیارهای سنجش و گزینش طرح های توسعه بنیاد جانبازان»

«بررسی میزان اهمیت نسبی معیارهای سنجش و گزینش طرح های توسعه بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی» عنوان پایان نامه است که توسط «نعمت الله ادریسی» نوشته شده است.
طبقه بندی شرح احادیث مربوط به شهادت

طبقه بندی شرح احادیث مربوط به شهادت

«طبقه بندی شرح احادیث مربوط به شهادت» عنوان پایان نامه «فاطمه رحیمی میمند» که احادیث مربوط به شهادت را در 14 بخش طبقه بندی کرده است.