نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

دکتر معنویان؛ پانزدهمین شهید مدافع سلامت

دکتر معنویان؛ پانزدهمین شهید مدافع سلامت

سلام بر آنهایی که از نفس افتادند و در خاک رفتند تا نگذارند ما از نفس بیفتیم و در خاک برویم.. برای تسکین دردهای بیمارانش پرستاری بود در خط مقدم که دلاورانه به جنگ کرونا رفت....
نمایشگاه عکس ایثار اجتماعی / فیلم

نمایشگاه عکس ایثار اجتماعی / فیلم

روایتی از نمایشگاه ایثار اجتماعی که چهاردهم تا هجدهم تیر ماه در خانه هنرمندان برپا بود را در قالب فیلم ببینید.
پهلوان

پهلوان

یازدهمین مستند ایثار اجتماعی با عنوان "پهلوان" ئ با شعار "ایثار ادامه دارد" به همت گروه تلویزیون شاهد منتشر شد.
۱
پربازدید ها