نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

دعا كنيد شهيد شوم

دعا كنيد شهيد شوم

نوید شاهد - شهيد "حسين سومائي" داوطلبانه به خدمت سربازي رفت. موقع رفتن مي گفت: "دعا كنيد شهيد بشوم" موقعي هم كه به مرخصي آمد 3 تا از عكسهای خودش را بزرگ كرد و گفت: "يكي از آن ها را روي مزارم نصب كنيد."
عاشق و پیرو امام بود

عاشق و پیرو امام بود

نوید شاهد - علاقه زياد او به امام و انقلاب عامل مهمی برای اعزامش به جبهه هاي نور عليه ظلمت شد تا با نثار خون خود به پيروي از سرور شهيدان به آرزوي ديرينه خود دست بیابد. در ادامه زندگی شهید عباسی را بخوانیم.
مهد خوشرويی و راستگويی بود

مهد خوشرويی و راستگويی بود

نوید شاهد - شهيد "ياسر فيروزی" عقیده داشت بر هر مسلمانی واجب است تا از ميهن خود دفاع كند و تنها راه آن است كه اسلحه به دست بگیریم و از خاك خود دفاع نماييم. در ادامه زندگی شهید را می خوانیم.
شهیدی که نزد مادرش آرام گرفت

شهیدی که نزد مادرش آرام گرفت

نوید شاهد - پاسدار شهید "یوسف رنجبری" سال 1363در روستای تازه انهر متولد و بعد از سپری کردن دوران کودکی با سختی تمام راهی مکتب علم شد. در ادامه زندگی کامل شهید را بخوانید.
ترور در ماه مبارک رمضان

ترور در ماه مبارک رمضان

نوید شاهد - مبارزی شجاع و غیور بود و در مقابل دشمنان اسلام ایستادگی می نمود. اینگونه بود که دشمنان تصمیم به شهید کردن وی داشتند و عاقبت... . در ادامه زندگی شهید مشهورزاد را می خوانیم.
از معلمی تا شهادت

از معلمی تا شهادت

نوید شاهد - قبل از انقلاب در جريان خدمت سربازي، با پخش اعلامیه و دعوت به راه امام خمینی و ..... با رژيم ستمگر شاه مبارزه مي كرد که رژيم او را در شهرستان كازرون به زندان انداخت و .... . در ادامه زندگی کامل شهيد "عسگر عسگري" را میخوانیم.