"شهادت" حاصل چه رویدادی در انسان است؟

شهید «محسن نامی امامیه» در وصیت نامه اش آورده است: شهادت حاصل یأس از زندگی نیست بلکه مبارزه ای است مقدس با خمودگی و بطالت.
نیایش شهید

نیایش شهید "مردیان" : بارالها؛ مرا در مسیر شهادت قرار ده

در وصیت نامه شهید «محمدعلی مردیان» آمده است: خدایا؛ اگر میدانی که من عاشقت شدم مرا به سوی خودت یاری کن، وگرنه مرا رشد و توفیق تکامل الی الله نصیبم کن تا لایق شهادت شوم.
وصیت شهید شهرری: مبادا در رختخواب غفلت بمیرید!

وصیت شهید شهرری: مبادا در رختخواب غفلت بمیرید!

در وصیت نامه شهید «رضا نوبخت» آمده است: ای جوانان نکند در رختخواب ذلت بمیرید که حسین علیه السلام در میدان نبرد شهید شد. ای جوانان مبادا در غفلت بمیرید که علی (ع) در محراب عبادت شهید شد و مبادا در حال بی تفاوتی بمیرید که علی اکبر حسین (ع) در راه حسین (ع) و با هدف شهید شد.
مناجات یک طلبه شهید: بارالها: عمری در غفلت بودم و تو مرا بیدار کردی

مناجات یک طلبه شهید: بارالها: عمری در غفلت بودم و تو مرا بیدار کردی

شهید «حسین کاشانی اسدی موخری» در وصیت نالمه اش می نگارد: خدایا؛ خجل زده و شرمگینم از اینکه با کوله باری گناه و معصیت به پیش تو می آیم، یک عمر در غفلت و خواب به سر بردم.
تبریک شهادت!

تبریک شهادت!

شهید «احمد عبدالملکی» در وصیت نامه اش خطاب به مادرش نوشت: مادرم بر شما تبریک و تهنیت عرض می کنم که در برابر حضرت زینب(س) که تحمل هفتاد و دو تن شهید را کرد رو سفید هستید.
امر به معروف و نهی از منکر فراموش نشود

امر به معروف و نهی از منکر فراموش نشود

شهید «سعید خواجه صالحانی» در وصیت نامه اش آورده است: مراقب حیله و نیرنگ دشمن باشید شهدای عزیزمان به را به راست به راحتی خون ندادند، امر به معروف و نهی از منکر فراموش نشود .
۷
آرشیو